В Бешенковичи с концертом приехал Национальный академический народный хор

Важное

Сёння, 26 чэрвеня, жыхароў і гасцей Бешанковіч сваёй творчасцю парадуе адзін з вядучых ма­стацкіх калектываў нашай краіны – Нацыя­нальны акадэмічны народны хор Рэспублікі Беларусь імя Г. І. Цітовіча.

Артысты выступяць з кан­цэртнай праграмай «Зыч­­­ныя галасы Бе­ла­русі», пры­све­чанай 75-год­дзю Вя­лікай Перамогі і нады­ходзя­чаму Дню Незалеж­насці Рэспуб­лікі Беларусь. Пра­грама хору будзе насы­ча­на роз­ны­мі песеннымі, інст­румен­таль­нымі і тан­цаваль­нымі нума­рамі. Ме­рапры­ем­ства прой­дзе ў цэнтральным парку. Па­чатак запланаваны на 19 гадзін.

 

 Теги:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *