Состоится встреча в виде видеоконференции

"Стоп: Сovid-19! " Важное

Сёння, 26 чэрвеня, у 14 гадзін у рамках праекта па­гад­нення аб супрацоўніцтве паміж Бешанко­віц­кім раёнам і Тыянецкім муніцыпалітэтам Грузіі адбу­дзецца сустрэча ў выглядзе відэ­аканферэнцыі.

У маштабах праекта за­планавана: падпісанне Ме­марандума аб ганд­лё­ва-эка­намічным, сацыяль­ным і культурным супрацоў­ніцтве; відэавіншаванне жыха­рамі Тыянецкага му­ніцыпалітэта жыхароў Бе­шанковіччыны з 76-й га­давінай вызва­лення раёна; творчыя ну­мары ў памяць аб грузінскім паэце Мірзе Ге­лавані, які загінуў пры вы­зваленні Бе­шанковіц­кага раёна і пахава­ны ў брацкай магіле ў в. Саннікі.

     А напярэдадні, у 12 га­дзін, дэпутат Палаты прад­стаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь сёмага склікання, тэле­жур­наліст Тэнгіз Думбадзэ пры­вязе зямлю з Тыянецкага муніцыпалітэта Грузіі на дадзеную брацкую магілу і зробіць адсюль забор зямлі.

 Теги:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *